Skip NavigationView Sitemap

محصولات AKON AKON Werkzeuge GmbH

Workpiece holder sets for dies and taps

ست های نگهدارنده : امکان ایجاد سریع و آسان رزوه داخلی و خارجی در سایزهای مختلف را بر روی AKONست هایماشینهای تراش استاندارد ممکن میسازددقت بالا و صرفه جوئی در زمان از جمله مزایای استفاده از محصولات ما با قدمتی طولانی هستند

Holder sets for drills

" ست برای رزوه کاری خارجی با دریل " ترفند با کلیک:با نصب آسان قابل استفاده بر روی تمامی دریل های ستونی متداول راست یا چپگردابتدا دنباله مربوطه را در داخل اسپیندل قرار دهید سپس بوش آلومینیومی آبی را به سمت عقب برانیدو در نهایت نگهدارنده مورد نظر را بر روی دنباله نصب کنید. با رها کردن بوش آلومینیومی, بوش ضمن حرکت به سوی پایین به کمک یک قطعه کروی شکل در جای خود ثابت می شود

Workpiece holders for taps

نگهدارنده قلاویز: نگهدارنده های قلاویز, قلاویز را دقیقا در راستای مرکز سوراخ تعبیه شده توسط دریل هدایت می کنندخرابی رزوه با بکارگیری این ابزار برای همیشه منتفی خواهد بود

Workpiece holders for male

نگهدارنده حدیده: به کمک نگهدارنده های حدیده شما می توانید به آسانی و با دقت بالا رزوه ی خارجیایجاد کنید. کافیست حدیده را بر روی نگهدارنده نصب کنید و رزوه کاری را شروع کنید

Mandrels

دنباله ی سه نظام با تورک-کوپلینگ قابل تنظیم / دنباله ی سه نظام با ترک کوپلینگ قابل تنظیم (کلاج دار) برای نگهدارنده حدیده وقلاویز: دنباله ی سه نظام با تورک-کوپلینگ قابل تنظیم (کلاج دار) ایده ال برای رزوه کاری با عمق محدوددر این حالت امکان تنظیم تورک بر حسب رزوه ی دلخواه به اسانی میسر خواهد بودبه محض رسیدن به عمق مورد نظر کوپلینگ آزاد شده ودر نتیجه مانع از شکستن قلاویز می شود

Short workpiece holders with 1/2 inch

نگهدارنده های کوتاه: نگهدارنده های کوتاه حدیده به منظور رزوه کاری مجدد بر روی رزوه های معیوب طراحی شده استبه کمک دنباله مربوطه امکان رزوه کاری با طول کوتاه بر روی ماشینهای تراش نیز میسر خواهد بود

Self-opening die heads

روبومتریک های تیپ د / Operating instructions: روبومتریک های خود باز شونده تیپ د قابل استفاده بر روی انواع ماشینهای تراش می باشند وبرایرزوه تراشی خارجی انواع رزوه راست وچپگرد درطول دلخواه و بر روی انواع مواد طراحی شده اند

Slide hammer set

چکش انتقال قدرت: برای خارج کردن پینهای مخروطی و استوانه ای و غیره بدون نیاز به اعمال نیروی زیادبا کاربردی گسترده خصوصا به واسطه بیتهای همراه که در رایجترین سایزهای متداول می باشنددر صورت نیاز امکان افزایش طول چکش و نتیجتا انتقال قدرت بیشتر نیز وجود خواهد دشت

+49(0)7031 - 73 10 23
Back to top